For virksomheder

For virksomheder

Stress er ikke kun en kritisk tilstand for det enkelte menneske. Stress koster også samfundet og virksomhederne enorme beløb hvert eneste år.

Heldigvis er der meget, man kan gøre, for at forebygge, at stress udvikler sig.

Jeg tilbyder virksomheder en række services:

 • Individuelle Stressbehandling forløb for medarbejdere, der har udviklet stress eller er i akut krise
 • Kurser i stressforebyggelse for ledere, ledergrupper og teams
 • Fyraftensmøder for alle medarbejdere – få gode råd her og nu
 • Rådgivning om stressforebyggelse i virksomheden
 • Udarbejdelse af stresspolitik for virksomheder

Læs mere nedenfor.

Kend symptomerne på stress

– og lær, hvordan virksomheden kan blive bedre til at forebygge og håndtere stress

Kurser for ledere og ledergrupper

Korte, målrettede og “skræddersyede” kurser for ledere, der ønsker viden og handlemuligheder i forhold til stress. Kursets konkrete udformning bliver afgjort af virksomhedens konkrete behov og de problemstillinger, man står over for.

 • Hvad er stress?
 • Hvordan “spotter” man stress i udvikling hos medarbejdere?
 • Hvordan hjælper man bedst en stresset medarbejder?
 • Stress hos ledere

Individuelle Stressbehandling forløb
for medarbejdere i akut krise

Et professionelt Stressbehandling forløb starter typisk med et terapeutisk forløb, der også omfatter kriserådgivning samt fysiske og mentale afspændingsteknikker. Processen går først derefter over i en mere fremadrettet, afklarende fase.

Læs mere om Stressbehandling her.

 

Fyraftensmøder om stress

Brug en time eller to på at blive klogere på en af vor tids alvorligste problemer på arbejdspladsen. Temaer er f.eks.:

 • Få øje på den negative udvikling i tide
 • 3 gode råd, som kan hjælpe dig i hverdagen
 • Brug din energi rigtigt – og hold pauser!
 • Lær at håndtere stress konstruktivt

Rådgivning og konsulentydelser

 • Rådgivning og sparring
 • Strategier til forebyggelse af stress
 • Udarbejdelse af stresspolitik på arbejdspladsen
 • Hvordan man udvikler praktisk håndtering af stress som en del af virksomhedskulturen
Kontakt Gertrud Rostgaard